ปัญหา Chrome เวอร์ชั่นใหม่เชื่อมต่อ Ledger ผ่าน Metamask ไม่ได้

Chrome เชื่อมต่อ Ledger ผ่าน Metamask ไม่ได้

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

เนื่องจาก Chrome version 91 ได้ถอดเอา API ที่รองรับการการสื่อสารที่เรียกว่า U2F ที่ Ledger ใช้สำหรับคุยกับ Metamask ออก ทำให้มีอาการไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Ledger ผ่าน Metamask ได้ ซึ่ง Metamask ได้ปรับวิธีการในการเชื่อมต่อกับ Ledger ใหม่โดย Connect ผ่าน Ledger Live โดยตรง

Metamask เชื่อต่อ Ledger เพราะ Chrome เวอร์ชั่นใหม่
Metamask เชื่อต่อ Ledger เพราะ Chrome เวอร์ชั่นใหม่

ทั้งนี้ต้องมีการตั้งค่าใหม่บน Metamask version ใหม่ โดยไปที่ Setting > Advanced > Use Ledger Live ปรับจาก Off –> On

วิธีตั้งค่าใน Metamask เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อต่อ Ledger เพราะ Chrome เวอร์ชั่นใหม่
วิธีตั้งค่าใน Metamask เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อต่อ Ledger เพราะ Chrome เวอร์ชั่นใหม่

หลังจากนั้นระบบก็จะถามให้เราเปิด Ledger Live

หลังจากตั้งค่าใน Metamask จะถามให้เปิด Ledger Live
หลังจากตั้งค่าใน Metamask จะถามให้เปิด Ledger Live

หลังจากนั้นให้เรา Open Device Bridge ผ่าน WebSocket (ใช้เสร็จก็อย่าลืม Disconnect ด้วยนะครับ)

​Ledger Live  จะถามให้เปิด WebSocket เพื่อเชื่อมต่อกับ Ledger Live
​Ledger Live  จะถามให้เปิด WebSocket เพื่อเชื่อมต่อกับ Ledger Live
​Ledger Live แสดงสถานะเปิดการเชื่อต่อเรียบร้อย
​Ledger Live แสดงสถานะเปิดการเชื่อต่อเรียบร้อย

หลังจากนั้น Ledger ก็จะสามารถคุยกับ Metamask ได้แล้ว และสามารถให้ Confirm บน Ledger ได้เป็นปกติแล้วครับ

ผมทำเป็น VDO ให้ดูตาม Link นี้ะครับ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles