ที่ดินใน Metaverse ถูกซื้อขายในตลาด NFT มากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

ที่ดินในโลก Metaverse มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยข้อมูลแสดงถึงปริมาณการซื้อขายถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดย 1 ใน 4 เป็นการซื้อขายที่ดินของเกม The #Sandbox โดยคิดเป็นปริมาณการซื้อขาย 70.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และตามมาด้วยที่ดินใน #Decentraland โดยมีปริมาณการซื้อขายคิดเป็น 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เป็นการยืนยันว่าตลาด NFT ให้ความสนใจกับโลก Metaverse เป็นอย่างมาก โดยที่ดินเหล่านี้ต่างก็มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Admin Aof

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles