รัฐบาลเกาหลีใต้ พิจารณาออกกฎหมายห้ามถอนเงินจาก Exchange ไปยัง Non-KYC wallet เช่น Metamask

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

รัฐบาลเกาหลีใต้ พิจารณาออกกฎหมายห้ามถอนเงินจาก Exchange ไปยัง Non-KYC wallet เช่น Metamask

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม รายงานโดยสำนักข่าวท้องถิ่นแจ้งว่า รัฐบาลเกาลีใต้ กำลังจะออกกฎเกณฑ์ในการห้ามถอนสินทรัพย์

ดิจิตัลจากตลาดแลกเปลี่ยนไปยัง wallet ส่วนตัวชนิด Non KYC โดยจะเริ่มในเดือนมีนาคม ปี 2022

การออกกฎหมายนี้อ้างอิงจากหลักการของ International Anti-Money Laundering Organization (FATF) โดยอ้างถึงการโอนย้ายสินทรัพย์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ต้องระบุข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษี

Admin Aof

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles