องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน เริ่มใช้ Blockchain ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

#Transcrypts บริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน #Blockchain ประกาศความร่วมมือกับองค์แพทย์ไร้พรมแดนในการจัดเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านเทคโนโลยี Blockchain

องค์กรแพทย์ไร้พรมแดน เป็นหน่วยงานที่ทำการช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม โดยมุ่งช่วยเหลือประเทศที่ตกอยู่ในภาวะสงคราม หรือประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบโรคระบาด

การเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษา เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการตัดสินความเป็นความตายในหลายๆครั้ง และการได้ข้อมูลมาในเวลาที่ทันท่วงทีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ บริษัท Transcrypts จึงพัฒนาการเก็บข้อมูลบน Blockchain เพื่อให้ไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้และเจ้าของข้อมูลสามารถให้ข้อมูลแก่แพทย์ได้โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าถูกต้องทันทีจาก Blockchain และสามารถเข้าถึงได้จากทุกคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยไม่จำเป็นต้องมี #internet

โดยองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนได้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้เพื่อเก็บข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนไปแล้ว 6500 คน และมุ่งเป้าว่าจะมีการใช้งานถึง 76,000 คน ภายในปี 2022

Admin Aof

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles