หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่แนวทางการกำกับ Cryptocurrency ในปี 2022

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่แนวทางการกำกับ #Cryptocurrency ในปี 2022

หน่วยงานกำกับดูแล ที่รวมถึง Office of the controller of the currency, Federal reserve และ Federal insurance corporation เปิดเผยแนวทางและขอบเขตการกำกับ Cryptocurrency ให้แก่สาธารณะ

โดย Michael Hsu หัวหน้าหน่วยงาน OCC แจ้งว่าจากการประชุมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมมือกันในการหารือแนวทางกำกับ Cryptocurrency โดยใกล้ที่จะได้ข้อสรุปเพื่อประกาศออกมาในสัปดาห์หน้า

การประชุมนี้ได้ร่วมกันพัฒนาบทนิยามของกิจกรรมบท #Crypto จำแนกความเสี่ยง และพิจารณาการนำแนวทางกำกับดูแลในปัจจุบันไปใช้ในระบบ Cryptocurrency

โดยแนวทางนี้จะประกอบด้วย การบริการดูแลสินทรัพย์ Crypto; การบริการซื้อหรือขาย Crypto; การกู้ยืมโดยมี Crypto เป็นหลักประกัน; การชำระเงินโดยเฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoin;การบันทึกบัญชีของบริษัทที่ถือ Crypto.

Admin Aof

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles