“ไทยสร้างไทย” เปิดตัวผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพด้าน Government Tech รายแรกของไทย

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

“ไทยสร้างไทย” เปิดตัวผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพด้าน Government Tech รายแรกของไทย ”ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์” นั่ง ผอ.ศูนย์ดิจิทัลฯ เตรียมผลักดันการกระจายอำนาจด้วยเทคโนโลยี ให้ประชาชนออกเสียงในสภา ผ่าน สส.ที่ประชาชนเลือกได้ และสร้าง Metaverse ทดสอบการจัดทำนโยบายทางตรงจากประชาชน

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เปิดตัว ”ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์” อดีตผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพด้าน Government Tech รายแรกของไทย (iTAX) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน พรรคไทยสร้างไทย

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ได้แถลงผ่านระบบ Metaverse จากหาดใหญ่ เข้ามาพูดคุยกับนักข่าวที่สำนักงานพรรคกรุงเทพฯ โดยกล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทย คือพรรคที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ดังนั้นพรรคจึงเน้นขบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านทั้งการออกไปพบปะพี่น้องประชาชนแบบค่ำไหนนอนนั่น ในคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด ที่เราเรียกว่า “On Ground” ซึ่งจะร่วมกับ “On Space” คือการใช้เทคโนโลยีให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพรรค โดยมอบให้ ดร.ธรรม์ธีร์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลฯ

โดยนายธรรม์ธีร์ กล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีนี้และ สส.ของพรรคไทยสร้างไทย ประชาชนจะไม่ได้เสียงดังเพียงวันที่กาบัตรเลือกตั้ง แต่ประชาชนจะเป็นเจ้าของพรรคและเป็นผู้กำหนดทิศทางให้พรรคไทยสร้างไทยในทุกการตัดสินใจทางการเมือง โดยประชาชนจะมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางนโยบายด้านต่างๆ จากนั้นเมื่อ สส.ของพรรคได้เข้าสภา ทุกการโหวตและการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ เราจะทำตามสิ่งที่ประชาชนสั่งให้เราทำผ่านแอปพลิเคชันนี้

นายธรรม์ธีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระจายอำนาจสู่มือประชาชนด้วยเทคโนโลยี Blockchain ยังสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ เช่น การให้ประชาชนเป็นผู้ตั้งตัวชี้วัด (KPI) ของข้าราชการกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) หรือการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการติดตามและตรวจสอบการทำงานและการใช้งบประมาณของรัฐ เพื่อสร้างให้หน่วยงานรัฐมุ่งทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและโปร่งใส โดยทางพรรคจะนำเทคโนโลยี Metaverse เพื่อใช้ทดสอบและนำร่องกระบวนการดังกล่าวนี้ด้วย

ทางด้านนางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยรับฟังเสียงประชาชน เพื่อนำไปทำนโยบายพรรค เพราะเราเชื่อว่านโยบายที่ดีต้องตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

นายชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาแพล็ตฟอร์ม D-Vote.com หรือ Decentralized Vote กล่าวว่า การเข้าถึงและการรับฟังเสียงประชาชนโดยตรงนั้น เป็นเรื่องที่จำเป็น นายชลเดช จึงมองว่า blockchain-based voting platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่โปร่งใส และตรวจสอบได้นี้ จะเป็นการกระจายอำนาจสู่ประชาชนที่แท้จริง จึงต้องขอขอบคุณทางพรรคที่เห็นความสำคัญในการฟังเสียงประชาชน และสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้ให้ประชาชนได้เข้าถึง รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะนำไปพัฒนาประเทศให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

สำหรับ ”ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์” เป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันการศึกษา, สตาร์ทอัพ, SME, บริษัทมหาชน, และองค์กรภาครัฐ กว่า 20 องค์กร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทนวัตกรรมด้าน GovTech, FinTech, E-Commerce, และ HealthTech เคยได้รับรางวัลจากรายการแข่งขันสตาร์ทอัพพันล้าน จากการช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นและใช้สิทธิทางภาษีได้สะดวก โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวทำให้เกิดกระแสการทำ GovTech ในภาครัฐของไทยด้วย

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles