Hillary Clinton กล่าวว่า Cryptocurrency เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

นาง Hillary Clinton กล่าวว่า Cryptocurrency เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และบ่อนทำลายความเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศของสกุลเงินดอลลาร์

นาง Hillary Clinton อดีตผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา กล่าวในงาน Bloomberg New Economy Singapore เรียกร้องให้มีการควบคุม Cryptocurrency

โดยกล่าวหาว่า Cryptocurrency มีศักยภาพในการบ่อนทำลายสกุลเงิน บ่อนทำลายเงินดอลลาร์ในฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศ ทำลายความมั่นคงของชาติ โดยแม้จะเริ่มจากจุดเล็กๆ แต่อาจจะลุมลามไปบานปลายกว่านี้ได้

โดยประกาศหลังจากมีการลงนามใน Infrastructure bill โดยมีข้อความที่ให้ผู้ให้บริการนายหน้าสินทรัพย์ ต้องเปิดเผยชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า กำไรและขาดทุนให้กับสรรพากร และธุรกรรม Crypto ที่มีขนาดใหญ่กว่า 10,000 ดอลลาร์ ต้องระบุตัวตนผู้ทำธุรกรรมให้กับรัฐบาล

Admin Aof

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles