อนาคตของการทำงานอาจเกิดขึ้นแล้ว หลังหลากหลายบริษัทกำลังเปิดออฟฟิศใน Metaverse 

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love
Metaverse

การทำงานในอนาคตกำลังปรากฏหน้าตาขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่าง หลังจากการมาของ Metaverse ที่มีผู้ใช้งานตั้งแต่การประชุมออนไลน์ จนถึงการจัดการแสดงสินค้า 

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทหลากหลายแห่งได้เปิดเผยแผนการสร้างออฟฟิศบน Metaverse ที่จะถูกนำไปใช้เป็นสถานที่ทำการพบปะลูกค้าต่างชาติ ,ใช้ติดต่อภายในองกรค์เพื่อเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรม และใช้เป็นพื้นที่สื่อสารกับสังคมและผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะดูเป็นเหมือนเป็นเพียงขั้นต้นของการทำออฟฟิศในโลก Metaverse  แต่ก็มีภาพของอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เห็น ตัวอย่างเช่น

บริษัท Atom บริษัทด้านการจัดอีเวนท์ ได้จัดทำออฟฟิศใน Decentraland เพื่อใช้ในการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศ

กระดานเทรด Kucoin เปิดออฟฟิศบนแพลทฟอร์ม Bloktopia โดนต้องการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กันผู้มาเยือนออฟฟิศ แลละใช้เพื่อการสื่อสารกับโลกโซเชียล

SCB10X ประกาศสร้างออฟฟิศบน The sandbox โดยจะใช้เป็นสถานที่เชื่อมต่อกักลุ่มนักพัฒนาแพลทฟอร์มทั่วโลก ,ใช้เป็นสถานที่จัดอีเวนท์และแสดงสินค้าตัวอย่าง

Admin Aof

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles