การมีอยู่ของ DAO  เป็นอันตรายต่อการเก็บภาษี กล่าวโดยสมาชิกสภาออสเตรเลีย

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love
DAO

Andrew Bragg วุฒิสมาชิกสภาออสเตรเลีย กล่าวในงาน Australia Blockchain Week ว่า DAO หรือ Decentralized Autonomous Application เป็นอันตรายต่อระบบภาษี จากการที่มันถูกมองว่าเป็นการทำ Partnership และไม่ถูกคำนวนในระบบภาษีบริษัท 

โดยเขามองว่า DAO ต้องถูกสร้างกรอบกำกับ โดยเร็วที่สุด เนื่องจาก DAO โดยระบบเป็นการใช้ Smart contract เพื่อจัดการระบบการทำงานและบังคับบัญชาโดยใช้ระบบคริปโตเคอเรนซี่เพื่อจูงใจให้ผู้คนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นั้นมีความเป็นบริษัท โดยสามารถทำการดำเนินงานและกำกับดูแลตัวเองได้อย่างโปร่งใส 

โดยเขาต้องการให้กฏหมายกำหนดให้ DAO มีตัวตนและต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำในการสร้างกรอบการกำกับ เช่น การตรวจสอบ ,การให้ความเชื่อมั่น และเปิดเผยการทำงานให้เป็นสาธารณะ 

Admin Aof

Reference : Link

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles