สมาคมเมตาเวิร์สไทยคาดมูลค่าอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สไทยแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ ภายใน 4 ปี อาสาตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่ระดับโลก

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

สมาคมเมตาเวิร์สไทยเผยอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยโดยภายใน 4 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีมูลค่าแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ !!! (หรือประมาณ 36,000 ล้านบาท) โดยทั้งนี้สมาคมฯ อาสาเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการไทยสร้างมาตราฐานเทคโนโลยีเดียวกันและเชื่อมโยงเมตาเวิร์สในระดับโลก

ดร.นที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทยกล่าวว่าสมาคมฯ จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สในประเทศไทยให้มีมาตราฐานเดียวกันซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สในต่างประเทศที่มีการจับมือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่จะนำเรื่องของเมตาเวิร์สมาใช้แอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ลงทุน โดยสมาคมฯ จะทำการตรวจสอบและเข้มงวดกับสมาชิกในการนำชื่อของสมาคมฯ ไปอ้างต่อเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และที่สำคัญฯ คือสมาคมฯ จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสหากรรมเมตาเวิร์สไทยมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้เกิด Synergy เพื่อที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยออกไปเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเมตาเวิร์สในต่างประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการชาวไทยที่เป็นผู้สร้างเมตาเวิร์สจำนวน 14 ราย ขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้มีรวมกันกว่าหนึ่งร้อยรายขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิต 3D กลุ่ม Sound Engineer กลุ่มโปรแกรมเมอร์ กลุ่มผู้ผลิตเกมส์ กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกลุ่ม NFT Artist ฯลฯ ซึ่งสมาคมจะเปิดรับให้ผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของไทยต่อไปโดยคาดว่าปีนี้จะมีสมาชิกสามัญและวิสามัญกว่าหนึ่งร้อยราย

สมาคมฯยังได้รับเกียรติจากคุณวิชัย ทองแตง มาเป็นที่ปรึกษากิติมาศักดิ์ของสมาคมรวมถึงผู้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯอย่างเช่นคุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด,คุณโดม เจริญยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด

ดร.นที ยังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมูลค่าทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สทั่วโลกจากตัวเลขคาดการณ์ของ NASDAQ มีโอกาสแตะระดับ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ดูไบตั้งเป้าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจจากเมตาเวิร์สให้ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ ส่วนประเทศไทยคาดว่าถึงเวลานี้มูลค่าธุรกิจได้แตะระดับ 1,000 ล้านบาทแล้วและคาดว่าภายใน 4 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าแตะ 1,000 ล้านดอลลาร์ ได้ในที่สุดและยังเป็นส่วนหนึ่งของการหนุนให้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยเติบโตจากการที่มีผู้มีส่วนร่วมในอีโคซิสเต็มที่หลากหลาย

“อยากจะเชิญชวนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อที่จะร่วมกันสร้างมาตราฐานเทคโนโลยีให้ไปในทิศทางเดียวกันหากในอนาคตประเทศไทยจะมีแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สจำนวนมากก็น่าจะต้องสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ซึ่งแนวทางนี้เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ เราอยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกัน”

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles