ยกเลิกธุรกรรมการซื้อขายหุ้นระหว่าง Btikub และ SCBS มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

เหตุผลหลักตามประกาศคือ “Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำและสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว”
.
ที่มา: https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=16613846346941

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles