ย้ำ! ถ้าไม่ทำตามกฎก.ล.ต. เจอทั้งอาญา-แพ่ง

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

กฎเกณฑ์และบทลงโทษต่างๆ มีดังนี้ (ยาวมาก แนะนำให้แปะเก็บไว้แล้วมาอ่านอีกทีนะ)
.
📌สำหรับอัตราโทษความผิดของผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกจิสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่ควบคุมโดย ก.ล.ต. มีทั้งโทษทางอาญา และโทศทางแพ่ง ประกอบด้วย
การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่กำหนด
▶️ความบกพร่องของระบบงาน
▶️การไม่ปฏิบัติตาม Trading rules
▶️การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
▶️การส่งงบล่าช้า
🔥อัตราโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท และปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามมาตรา 67
.
📌การกระทำอันไม่เป็นธรรม
▶️บอกกล่าว เผยแพร่หรือให้คำรับรอง ข้อความอันเป็นเท็จ (มาตรา40)
▶️วิเคราะห์ หรือคาดการณ์ โดยนำข้อมูลที่รู้ว่าเป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วนอันอาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญ (มาตรา 41)
▶️ซื้อขายโทเคนดิจิทัล รู้หรือ ครอบครองข้อมูลภายใน (มาตรา42)
▶️ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตัดหน้า (มาตรา45)
▶️สร้างราคา หรือปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (มาตรา 46)
🔥ระวางโทษทางอาญา และสามารถนำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้ได้
.
🔥มาตรการลงโทษทางแพ่ง
▶️ค่าปรับทางแพ่ง

 • กรณีได้ผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือพึงได้รับ กำหนดค่าปรับทางแพ่งไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • กรณีไม่สามารถคำนวณผลประโยชน์ได้ กำหนดค่าปรับทางแพ่งตั้งแต่ 500,000 – 2,000,000 บาท
  ▶️ชดใช้เงินเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือ พึงได้รับจากการกระทำผิด
  ▶️ห้ามเข้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี
  ▶️ห้ามเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของผู้เสอนขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี
  ▶️ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบให้กับ ก.ล.ต.
  .
  อย่างไรก็ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวเริ่มใช้มานาน 2 ปีแล้ว และยังมีการละเมิดกฎอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจำนวนมาก ทำให้ล่าสุด ก.ล.ต. เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อรองรับสถานการณ์เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ
  ที่มา: https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/180442
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles