ทำไม XRP ถึงชนะคดีในศาล [อัพเดท 30 July 2023]

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

XRP เป็น Native Token ในระบบของ Ripple Network (ไม่ได้ใช้ Blockchain นะ)

ในปี 2020 ทาง SEC ฟ้อง CEO Ripple “เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์”

.

XRP เป็นหลักทรัพย์ ?

วิธีการใช้พิสูจน์คือ Howey Test โดยมีหลักพิจารณาอยู่ด้วยกัน 4 ข้อ

  1. An investment of money: เป็นลักษณะการระดมทุน หรือ มีลักษณะใช้เงินในการเข้ามาถือหุ้น หรือมีส่วนร่วม 
  2. In a common enterprise: หมายถึงเป็นการลงทุนในบริษัท 
  3. With the expectation of profit: หมายถึงมีความคาดหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการลงทุน  
  4. To be derived from the efforts of others: ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากบุคคที่สาม (หมายถึงได้ผลประโยชน์จากคนที่มาซื้ออีกทีเป็นบุคคลที่สาม)

.

ซึ่ง SEC มองว่า Ripple เข้าข่าย

แต่ Ripple มองว่ามี “อคติ” เพราะยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อน ! 

.

แต่สุดท้ายผลสรุปก็ออกมาเร็วๆ นี้ว่า “XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์” ทำให้ XRP ขึ้นมากว่า 60% ซึ่งก็พลอยทำให้ Crypto currency ตัวอื่นๆ ขึ้นตามกันมา

.

แถมยังทำให้บาง Exchange กล้าที่จะนำเอา XRP กลับมา list บนกระดาน และก็เพิ่มมุมมองที่ชัดเจนขึ้นในข้อกำหนดต่างๆ มากขึ้น ทำให้รู้ว่าอันไหนทำได้หรือไม่ได้มากขึ้น

แต่ แต่ แต่ ! ลักษณะการขายแบบตรงให้กับสถาบันต่างๆ ขัดกับกฏหมายหลักทรัพย์ เป็นลักษณะการขายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน แปลว่า XRP ชนะแค่บางส่วน ไม่ได้ชนะทั้งหมด ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไง 
นี้เป็นแค่น้ำจิ้มบางส่วน…ไปรับชมเต็มๆ กันได้ที่

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles