การพิจารณาของศาลในกรณี XRP และ ETH ต่างหรือเหมือนอย่างไร ?

การพิจารณาของศาลในกรณี XRP และ ETH ต่างหรือเหมือนอย่างไร ?

Date

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Spread the love

สิ่งที่เหมือน

 • ✅Pre–mined
 • 🔴XRP ส่งต่อให้ Ripple เพื่อไปทำตลาด
 • 🔴ETH ไม่มีการส่งต่อ แต่อยู่ที่ Founder

สิ่งที่ต่าง

 • ✅XRP Product เสร็จแล้วก่อนขาย
 • ✅ETH Product ยังไม่เสร็จก่อนขาย
 • ✅XRP ขายให้กับ “สถาบัน” โดยตรง
 • ✅ETH ทาง “สถาบัน” เข้ามาซื้อได้เอง

มาตรฐานการตัดสินของศาล

(มุมมองส่วนตัว)
การพิจารณาสำหรับศาลคงจะใช้มาตรฐานเดียวกันได้ยาก เนื่องจากวิธีการขายไม่เหมือนกัน
[Programmatic Sales และ ICO]
Programmatic Sales และ Security Token คืออะไร ?

แต่สิ่งที่ศาลต้องพิจารณาก็คือ “วิธีการขายตอนเริ่มต้นสามารถเทียบกันได้อย่างไรบ้าง”

 • ✅XRP มีของก่อนขาย   
 • ❎ETH ไม่มีของก่อนขาย
 • 🔴ด้วยเหตุนี้ ก็ไม่น่าจะสามารถใช้แนวตัดสินที่เหมือนกันได้แบบ copy & paste
 • 🟢สิ่งที่ศาลใช้คือหลักคิดเรื่องของ “Programmatic Sales” ในการพิจารณาได้ในระดับนึง
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

More
articles