Farming
APR กับ APY ต่างกันยังไง
Defi
Suppakrit Boonsat

ความต่างที่สายฟาร์มควรรู้ระหว่าง  APR กับ  APY

สำหรับสายฟาร์มสิ่งที่เอาไว้ช่วยตัดสินใจในการเลือกว่าจะฟาร์มที่ไหนคือเรื่องของผลตอบแทนซึ่งมักจะอยู่ในรูปของ  APR หรือ APY มันต่างกันยังไง?