ปัญหา Chrome เวอร์ชั่นใหม่เชื่อมต่อ Ledger ผ่าน Metamask ไม่ได้

เนื่องจาก Chrome version 91 ได้ถอดเอา API ที่รองรับการการสื่อสารที่เรียกว่า U2F ที่ Ledger ใช้สำหรับคุยกับ Metamask ออก ทำให้มีอาการไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Ledger ผ่าน Metamask ได้ ซึ่ง Metamask ได้ปรับวิธีการในการเชื่อมต่อกับ Ledger ใหม่โดย Connect ผ่าน Ledger Live โดยตรง ทั้งนี้ต้องมีการตั้งค่าใหม่บน Metamask version ใหม่ โดยไปที่ Setting > Advanced > Use Ledger Live ปรับจาก Off –> On หลังจากนั้นระบบก็จะถามให้เราเปิด Ledger Live หลังจากนั้นให้เรา Open Device Bridge ผ่าน WebSocket (ใช้เสร็จก็อย่าลืม DisconnectContinue reading “ปัญหา Chrome เวอร์ชั่นใหม่เชื่อมต่อ Ledger ผ่าน Metamask ไม่ได้”

error: Content is protected !!