U2F
หลักการทำงานของ Fido U2F ใน unikey
2FA
Suppakrit Boonsat

ยืนยันตัวตนด้วย unikey ดียังไง มารู้จักมาตรฐาน Fido U2F กัน

เรื่องความปลอดภัยสำหรับคนที่เข้ามาลงทุนในโลกของคริปโตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ หากเราต้องการยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้น Yubikey เป็นทางเลือกนึง