วิธีการจัดการกระเป๋าและตั้งค่า Trezor Model T

ระยะเวลาในการเรียน: 0
เรียนแล้ว:0
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
0(0 Ratings)

What I will learn?

  • เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการ และเริ่มต้นตั้งค่า Trezor Model T

About the instructors

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Free

พื้นฐานที่จำเป็นก่อนเรียน

  • มี Hardware Wallet รุ่น Trezor Model T เป็นของตัวเอง

Target Audience

  • ผู้ที่มีความสนใจ หรือ มี Hardware Wallet รุ่น Model T อยู่แล้ว