เนื้อหาของคอร์ส
วิธีการจัดการกระเป๋าและตั้งค่า Trezor Model T
วิธีการจัดการกระเป๋าและตั้งค่า Trezor Model T เริ่มแกะกล่อง Trezor Model T เริ่มตั้งค่า Trezor Model T การตั้งค่า Home Screen ใน Trezor Model T การ Recovery Trezor Model T การเก็บ Seed แบบกระจาย ที่เรียกว่า Shamir Backup ใน Trezor Model T การเชื่อมต่อ Metamask กับ Trezor Model T และการเปลียน Network เป็น Binance Smart Chain(BSC) วิธีการเชื่อมต่อ Trezor Model T กับ Yoroi Wallet เพื่อเก็บ Cardano(ADA) การตั้ง Passphrase อาจมีผลเสียหากเข้าใจไม่ถูกต้อง
0/8
วิธีการจัดการกระเป๋าและตั้งค่า Trezor Model T
เกี่ยวกับบทเรียน

00:00 อรัมภบท

00:58 อาการที่เป็นผลมาจากเรื่องของ Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask เป็นยังไง

01:38 วิธีการทดสอบเบื้องต้อนว่าเรามีปัญหาเรื่องของการเปิดอ๊อฟชั่น Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask หรือไม่

02:16 ความสัมพันธ์ใน Metamask กับ Trezor

02:55 ทำไมถึงเจอปัญหาเรื่องของ Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask

04:49 อีกประเภทของคนที่ไม่ควรจะมีปัญหาแล้วทำให้เกิดปัญหา เรื่องของ Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask

05:28 Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask มีความสำคัญยังไง

06:16 ความเขั้าใจผิดว่า Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask เหมือนกับ Password

07:01 ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในตอนตั้ง Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask

08:31 หากไม่ได้ตั้ง Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask เป็นยังไง

10:31 วิธีการเปิดใช้ Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask

12:30 ผลจากการเปิดใช้ Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask

15:11 วิธีการปิดการใช้ Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask

16:31 สรุปขั้นตอนการกู้กระเป๋าที่ถูกซ่อนอยู่หลังจากไปยุ่งกับ Passphrase บน Trezor ที่เชื่อมกับ Metamask

19:52 ส่งท้าย