เนื้อหาของคอร์ส
วิธีการจัดการกระเป๋าและตั้งค่า Trezor Model T
วิธีการจัดการกระเป๋าและตั้งค่า Trezor Model T เริ่มแกะกล่อง Trezor Model T เริ่มตั้งค่า Trezor Model T การตั้งค่า Home Screen ใน Trezor Model T การ Recovery Trezor Model T การเก็บ Seed แบบกระจาย ที่เรียกว่า Shamir Backup ใน Trezor Model T การเชื่อมต่อ Metamask กับ Trezor Model T และการเปลียน Network เป็น Binance Smart Chain(BSC) วิธีการเชื่อมต่อ Trezor Model T กับ Yoroi Wallet เพื่อเก็บ Cardano(ADA) การตั้ง Passphrase อาจมีผลเสียหากเข้าใจไม่ถูกต้อง
0/8
วิธีการจัดการกระเป๋าและตั้งค่า Trezor Model T
เกี่ยวกับบทเรียน

00:00 อรัมภบท

00:49 ระมัดระวังในการเก็บรักษา Recover Seed ไม่ควรเอา Seed ของ Hardware Wallet อย่าง Ledger หรือ Trezor มา Restore ใน Metamask

02:20 โหลด Metamask จาก Browser Extension จาก Firefox หรือ Chrome

03:31 วิธีการเชื่อมต่อกับ Hardware Wallet อย่าง Trezor กับ Metamask

04:40 วิธีการเลือกกระเป๋าเวลาเชื่อมต่อกับ Hardware Wallet อย่าง Trezor กับ Metamask

05:07 เมื่อเชื่อมต่อ เชื่อมต่อ Hardware Wallet อย่าง Ledger หรือ Trezor กับ Metamask ต้องโอนเงินมาที่ Wallet Address ใหม่ที่ผูกกับ Hardware wallet

07:27วิธีการเชื่อมต่อ Hardware Wallet อย่าง Ledger กับ Metamask

08:00 Ledger Live กับ Legacy เวลาที่เราเชื่อมต่อ Hardware Wallet อย่าง Ledger กับ Metamask คืออะไร หมายถึงอย่างไร

09:04 วิธีการปรับ Metamask ให้สามารถใช้บน Binance Smart Chain(BSC) ได้

12:24 ทดลองเชื่อมต่อ Hardware Wallet อย่าง Trezor กับ Metamask ที่ปรับ Network เป็น Binance Smart Chain(BSC) แล้ว