วิธีการใช้งาน Unikey

คู่มือแนะนำขั้นตอนการตั้งค่า Unikey ซึ่งจะช่วยทำให้ยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าถึงบัญชีต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
โปรดทราบ: ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่า จำเป็นต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่า Unikey อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกเปิดออกหรือเกิดความเสียหาย หากตรวจสอบพบการปลอมแปลง ความเสียหาย ให้งดใช้ Unikey ทันที และติดต่อผ่านทางไลน์ @bitcast เพื่อแจ้งให้ทราบและทำการตรวจสอบ เพื่อจัดส่ง Unikey เครื่องใหม่ทดแทนให้

ขั้นตอนการตั้งค่า

การตั้งค่ารหัสปลดล็อค(PIN) และตั้งค่าการใช้งานร่วมกับ Gmail สำหรับ MacOS

 • ไปที่ Manage your Google Account
 • เลือกแท็บด้านซ้าย Privacy and security 
 • เลือก Security
 • 1-UnikeySetting
  3-UnikeySetting

 • เลือก Manage security keys
 • เลือก Security เพื่อตั้งค่า PIN
 • 4-UnikeySetting
  3-UnikeySetting

 • ตั้งค่ารหัสปลดล็อค(PIN) และใส่สรหัส PIN ที่ต้องการ
 • 5-UnikeySetting
  6-UnikeySetting

  การตั้งค่ารหัสปลดล็อค(PIN) และตั้งค่าการใช้งานร่วมกับ Gmail สำหรับ Windows

 • ไปที่ Manage your Google Account
 • เลือกแท็บด้านซ้าย Privacy and security 
 • เลือก Security
 • 1-Gmail
  4-Gmail

 • เลือก Create a passkey 
 • เลือก Use another device
 • 5-Gmail
  6-Gmail

 • เสียบหรือแตะ Unikey เข้ากับอุปกรณ์ 
 • เลือก Create a passkey เพื่อสร้าง Pass key
 • เลือก Use another device เพื่อใช้งาน Unikey กับอุปกรณ์อื่น
 • 7-Gmail
  8-Gmail

 • หากยังไม่เคยตั้งค่า PIN ระบบจะขึ้นให้ตั้งค่า PIN และคอนเฟิร์ม PIN
 • กด Next เพื่อคอนเฟิร์มการตั้งค่า PIN
 • แตะที่ Unikey จนกว่าไฟสีเขียวจะไม่กระพริบ เพื่อ Activate Unikey
 • 8-UnikeyPIN
  10-Gmail

  การใช้งาน Unikey ร่วมกับ Gmail

 • ไปที่ Manage your Google Account
 • เลือกแท็บด้านซ้าย Privacy and security 
 • เลือก Security
 • 1-Gmail
  4-Gmail

 • เลือก Create a passkey 
 • เลือก Use another device
 • 5-Gmail
  6-Gmail

 • เสียบหรือแตะ Unikey เข้ากับอุปกรณ์ 
 • เลือก Create a passkey เพื่อสร้าง Pass key
 • เลือก Use another device เพื่อใช้งาน Unikey กับอุปกรณ์อื่น
 • 7-Gmail
  8-Gmail

 • หากยังไม่เคยตั้งค่า PIN ระบบจะขึ้นให้ตั้งค่า PIN และคอนเฟิร์ม PIN
 • กด Next เพื่อคอนเฟิร์มการตั้งค่า PIN
 • แตะที่ Unikey จนกว่าไฟสีเขียวจะไม่กระพริบ เพื่อ Activate Unikey
 • 8-UnikeyPIN
  10-Gmail

  การใช้งาน Unikey ร่วมกับ Binance

  ขั้นตอนการตั้งค่า Unikey กับ Binance
  1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้กด Account ที่แท็บด้านซ้ายมือ
  2. เลือก Security 
  3. เลือก Passkeys จากนั้นกด Manage
  1-Binance
  2-Binance
  ขั้นตอนการยืนยันตัวตนก่อนการสร้าง Passkeys
  1. กด Add Passkey
  2. กดเลือก Verify ผ่าน Security ที่เคยตั้งค่าไว้ให้ครบ
  3-Binance
  3
  ขั้นตอนการสร้าง Passkeys
  1. กด Add Passkey
  2. เลือก Security key
  3
  3
  3. เลือก Save another way
  4. ใส่ PIN ที่เคยตั้งค่าไว้ และกด Next
  3
  8-Binance
  5. สามารถกดแก้ไขชื่อ Unikey ได้
  9-Binance
  หากต้องการเพิ่ม Unikey อีกเครื่อง เพื่อ Backup
  1. กด Add Passkey
  2. เสียบ Unikey ตัวแรกที่ตั้งค่าไว้เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเพิ่ม Unikey ตัวใหม่
  3-Binance
  3
  3. ใส่ PIN ที่ตั้งค่าไว้
  4. กด Add Passkey จากนั้นเสียบ Unikey ตัวใหม่เข้ากับอุปกรณ์และตั้งค่าตามขั้นตอนเดิมกับตัวแรก
  8-Binance
  3

  การใช้งาน Unikey ร่วมกับ Bitkub

  ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Passkey
  1. เข้าสู่ระบบของ Bitkub
  2. กดรูปบัญชีผู้ใช้งานมุมบนขวา จากนั้นเลือกตั้งค่า
  3. เลือกแท็บความปลอดภัย
  4. เลือกตั้งค่า Passkey
  1
  2-Bitkub
  ขั้นตอนการสร้าง Passkey
  1. กดสร้าง Passkey
  2. กด SMS OTP เพื่อยืนยันการตรวจสอบความปลอดภัย
  3-Bitkub
  4-Bitkub
  3. กดขอรหัส OTP
  4. เลือก USB security key และเสียบ Unikey เข้ากับคอมพิวเตอร์
  5. ใส่ PIN ให้ถูกต้อง และแตะ Unikey จนกว่าไฟสีเขียวจะนิ่ง
  5-Bitkub
  7-Bitkub
  สามารถแก้ไขชื่อและลบอุปกรณ์ Security key ได้
  11-Bitkub
  12-Bitkub

  การใช้งาน Unikey ร่วมกับ Microsoft Account

  ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Security key
  1. เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือก Security ที่แท็บซ้ายมือ
  2. กด Add a new way to sign in or verify
  2-Microsoft
  3-Microsoft
  3. เลือก Security key
  4. เลือก Security key 
  5. เสียบ Unikey เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้งาน และใส่ PIN ให้ถูกต้อง
  4-Microsoft
  5-Microsoft
  การ Sign in ด้วย Unikey
  1. เลือก Sign-in options
  2. เลือก Security key 
  8-Microsoft
  9-Microsoft
  3. เลือก USB securiy key
  4. ใส่ PIN ให้ถูกต้องและกด Next 
  10-Microsoft
  11-Microsoft

  การใช้งาน Unikey ร่วมกับ GitHub

  1. เข้าสู่ระบบของ GitHub
  2. เลือก Password and authentication ที่แท็บด้านซ้ายมือ
  3. เลื่อนลงมาด้านล่าง เลือก Security keys
  4. กด Register new security key
  1-GitHub
  2-GitHub
  5. ตั้งชื่อ Security key และกด Add
  6. เลือก USB security key
  7. เสียบ Unikey เข้ากับอุปรกรณ์ที่ใช้งานอยู่
  8. ใส่ PIN ให้ถูกต้อง และกด Next
  3-GitHub
  4-GitHub