การจัดส่ง:

  • ระยะเวลาส่งสินค้าจะส่งของทุกวันเวลา 13:00 ซึ่งจะตัดรอบทุกเที่ยงวัน สินค้าโดยปกติจะใช้ เวลา 1-2 วันหลังจากส่งก็จะถึงมือลูกค้าทั้งนี้ระยะเวลาแปรผันตามพื้นที่จัดส่งของของลูกค้าด้วย
  • Tracking number จะถูกส่งอัตโนมัติทางอีเมล์ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากลูกค้าได้ทำการชำระ เงินเรียบร้อยแล้ว(หากไม่ได้รับให้ลองหาดูใน Junk Mail ก่อน) หากชำระเงินแล้วสถานะยังไม่ เปลี่ยนเป็นจัดส่ง กรุณาติดต่อทางทางไลน์ @bitcast เพื่อสอบถามสถานะ
  • ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ลูกค้าสามารถแจ้งทางบริษัทแล้วทางบริษัท จะตรวจสอบกับทางขนส่ง