วิเคราะห์
ภาพรวมตลาดคริปโต
วิเคราะห์
Suppakrit Boonsat

ภาพรวมตลาดคริปโตสัปดาห์ที่  18

ภาพรวมของตลาดตอนนี้ Altcoin party ฮยู่ครับ เหรียญเล็กเหรียญน้อยขึ้นกันคึกคัก ซึ่งแนวโน้มมันเป็นแบบนี้มาพักนึงแล้ว พอมีเงินไหลเข้ามาในตลาดรอบนี้ไปลงที่ Altcoin หมด มีหลายเรื่องในสัปดาห์ที่น่าสนใจ