นโยบายการรับประกันสินค้า:

  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่สินค้าชำรุด
  • สินค้าของบริษัทมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกันไป กรุณาตรวจสอบข้อมูลการรับ ประกันสินค้าแต่ละรายการตามที่ระบุไว้ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาทาง บริษัทได้
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์, ประมาท เลินเล่อ, รอยขีดข่วน,ใช้งานผิดวิธี, สินค้าที่มีการดัดแปลง, สินค้าผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้ บำรุงรักษา

 

การให้บริการหลังการขาย:

  • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิดรุ่นหรือสี กรุณาติดต่อมาทางบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการ เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า
  • หากลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาทางบริษัทได้ Line @bitcast ทางบริษัทจะตอบ คำถามลูกค้าโดยเร็วที่สุด หากบริการล่าช้าบริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย